Et liv i balance. Et “helt” liv.

Er du god ved dig selv?

I alle dele af samfundet bliver der i stigende grad stillet krav om høj fleksibilitet, effektivitet, at vi er omstillingsparate og robuste. Det er jo en ordentlig mundfuld, og kan i nogle tilfælde ende ud i stress.

Det kræver mental robusthed at navigere i alle disse krav, samtidig med, at vi også skal være der for familien og os selv.

Mental robusthed er ikke noget, man enten har eller ikke har. Nej, det er noget alle besidder i mere eller mindre grad.

Mental robusthed er en færdighed, der hjælper os til at håndtere modgang, stress og udfordringer, samt at passe på os selv.

Man kan træne sin hjerne og man kan optræne sin mentale robusthed. Det handler om at bearbejde de begrænsninger og overbevisninger, vi går rundt med, så vi ikke hænger fast i overbevisninger som: ”Sådan er jeg ikke som person”, ”Jeg er ikke så god til at sige nej” eller ”Jeg er kun god nok, når alt er perfekt”.

Kravene til de unge mennesker er også enormt store. Ikke alene skal de have, ”den rigtige karakter”, ”det rigtige job” o.s.v. De skal også se ”rigtige ud”.

Det perfekte er blevet det nye normale. Hvis ikke det er perfekt, er det unormalt. Også her, er der brug for mental robusthed.

Det er vigtigt at tænke og forholde sig til dette, da det ellers kan ende med at man mistrives, ikke har tid nok til alt det vi synes vi skal, og alt det vi vil leve op til.

At mennesker mistrives, betyder ikke nødvendigvis, at de klarer hverdagen dårligt. Men urealistiske forventninger til sig selv og det der er muligt at præstere, kan udvikle sig til stress, depression mm.

Rigtig mange af de klienter jeg møder, er også udfordret på ”tiden”. En ting er dog helt sikkert. Vi kan IKKE ændre på det faktum, at et døgn har 24 timer !

Du har ikke for lidt tid, men du har for meget du skal og vil.

Det handler om, at blive bevidst om dette og finde en balance. Få et ”helt” liv.

Der skal være balance mellem familie og karriere, og et tredje aspekt. Der skal være plads til dig selv, et personligt rum. Et rum, hvor du kan dyrke dig selv, dine venskaber og interesser. Der skal være plads til at sætte tempoet ned.

Med de rette værktøjer og den rette hjælp, kan du få styr på dit liv og en eventuel stress. Du kan få et ”helt” liv.

Sørg for, at du ikke fortryder, hvordan du levede dit liv.

Vælg ikke stress. Jeg vil gerne hjælpe dig.

KH JETTE